artimperium.pl

Blog tematyczny o motoryzacji, biznesie i lifestylu

Biznes

Odsetki od lokaty – jak obliczyć ich wysokość?

Odsetki od lokaty – jak obliczyć ich wysokość?

Coraz więcej osób zaczyna świadomie inwestować nagromadzony kapitał, tworząc w ten sposób pewnego rodzaju poduszkę finansową. Jeśli chodzi o formy inwestowania, to można wybierać spośród inwestycji krótkoterminowych oraz inwestycji długoterminowych. Te pierwsze to zazwyczaj lokaty krótkoterminowe oferowane jako produkt bankowy. Dzięki inwestowaniu w nie możemy w dość krótkim czasie (inwestycje krótkoterminowe to te, gdzie płatność następuje przed upływem 12 miesięcy) osiągnąć znaczny zysk. Aby jednak zacząć inwestować w ten sposób, warto poznać te instrumenty oraz wiedzieć, jak obliczyć odsetki od lokaty.

Kapitalizacja odsetek

Lokaty krótkoterminowe to jedna z bezpieczniejszych form inwestycji krótkoterminowych. Po wybraniu tego rodzaju produktu to bank zajmuje się obracaniem naszymi pieniędzmi. W okresie, na jaki wpłaciliśmy pieniądze, pozostają one w zasadzie zamrożone. Oznacza to, że jeśli chcemy wypłacić pieniądze przed upływem terminu lokaty, niestety nie otrzymamy żadnego zysku. Natomiast możemy na niego liczyć, jeśli zdecydujemy się na wypłatę środków już po upływie czasu trwania lokaty. Z kolei to, z jakim zyskiem możemy mieć wówczas do czynienia, zależy przede wszystkim od tego, na jakie oprocentowanie lokaty się zdecydowaliśmy.

Wysokość oprocentowania lokaty oczywiście jest wprost wskazana w ofercie przedstawionej przez bank, a później także w umowie. Co do zasady banki przedstawiają oprocentowanie roczne i zazwyczaj jest ono stałe. Warto jednak pamiętać, że w przypadku niektórych rodzajów lokat (na przykład właśnie lokat krótkoterminowych) bank może jednak zdecydować się na zastosowanie oprocentowania zmiennego. Oprócz wysokości oprocentowania to, w jaki sposób obliczone zostaną odsetki od lokaty, jest również uzależnione od wysokości zgromadzonego kapitału, czasu trwania samej lokaty, a także sposobu, w jaki zostaną skapitalizowane odsetki.

Banki stosują różne tryby kapitalizacji odsetek. Tryb kapitalizacji jest uzależniony od tego, jak często bank dokonuje dopisu odsetek do kapitału zgromadzonego na lokacie. Dopisywanie odsetek do kapitału może być dokonywane z różną częstotliwością – na koniec każdego miesiąca trwania lokaty albo raz na jej zakończenie. Oczywiście najkorzystniejsze pozostają te lokaty, gdzie tryb kapitalizacji polega na comiesięcznym dopisywaniu odsetek. Dzięki temu odsetki od kapitału stają się wyższe, a przez to wzrasta również zysk z lokaty.

W jaki sposób obliczyć odsetki od kapitału?

Jak już to zostało wskazane, zysk z lokaty zależy od wysokości odsetek, na jakie możemy liczyć po zakończeniu okresu lokaty. Wysokość tych odsetek uzależniona jest natomiast od takich czynników jak okres trwania lokaty, wysokość kapitału zgromadzonego na lokacie oraz wysokości oprocentowania. Znając wysokość tych czynników, możemy samodzielnie obliczyć odsetki od kapitału, mnożąc kwotę kapitału przez wysokość oprocentowania (w skali roku) oraz długość trwania lokaty (należy pomnożyć przez liczbę jej dni), a następnie dzieląc to przez liczbę dni w danym roku kalendarzowym. W ten sposób otrzymamy wysokość kwoty, która powiększy zgromadzony kapitał. Oczywiście jeśli zastosowany przez bank tryb kapitalizacji będzie polegał na comiesięcznym dopisywaniu odsetek do kwoty kapitału, zysk ten będzie jeszcze większy. Jeśli podczas obliczania wysokości odsetek od kapitału napotkam problemy, zawsze możemy skorzystać z dostępnych w internecie kalkulatorów obliczających odsetki od kapitału.

Na koniec warto również pamiętać o konieczności odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych. Tego rodzaju podatek odliczany jest samodzielnie przez bank na koniec czasu trwania lokaty i wynosi 19% kwoty obliczonej z wysokości odsetek, jakie zaoferował bank.

Źródła

https://www.totalmoney.pl/artykuly/7608626,lokaty,odsetki-od-lokaty—jak-obliczyc,1,1

Materiał partnera

Udostępnij