Dzisiaj jest: 22.10.2021, imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa

LAUR INNOWACYJNOŚCI 2014

Dodano: 7 lat temu Czytane: 1921

W środę, 26 listopada br., w Warszawskim Domu Technika NOT, odbędzie się gala podsumowująca Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne - LAUR INNOWACYJNOŚCI 2014

LAUR INNOWACYJNOŚCI 2014

LAUR INNOWACYJNOŚCI 2014


W środę, 26 listopada br., w Warszawskim Domu Technika NOT, odbędzie się gala podsumowująca Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne - LAUR INNOWACYJNOŚCI 2014.

Celem organizowanego już po raz czwarty Konkursu im. Stanisława Staszica jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mających innowacyjny charakter. W Konkursie uczestniczyły polskie i zarejestrowane w Polsce podmioty oraz osoby fizyczne z Polski i z krajów, w których działają polonijne stowarzyszenia naukowo -techniczne, a także podmioty zagraniczne, których innowacyjnymi produktami jest zainteresowana polska gospodarka.

Organizatorem Konkursu jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna oraz Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Sp. z o.o.

Patronat nad Konkursem Laur Innowacyjności sprawuje Sejmowa Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,
a także Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Galę poprzedzi konferencja pn. "Innowacje warunkiem rozwoju gospodarczego Polski".
Program konferencji wraz z listą prelegentów i panelistów przesyłam w załączeniu.
Konferencja rozpocznie się w Sali B Warszawskiego Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5.
 

PROGRAM II KONFERENCJI „INNOWACJE WARUNKIEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI”

organizowanej w ramach Konkursu  im. Stanisława Staszica
na najlepsze produkty innowacyjne
„Laur Innowacyjności 2014”
Warszawski Dom Technika NOT, 26 listopada 2014 r
 
11.00 - 11.10 - Otwarcie konferencji i powitanie gości - prof. Michał Szota, Wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Wynalazców (AEI), Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Przewodniczący Konferencji
 
11.10 - 11.20 – Kto w Polsce wdraża innowacje?– Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes FSNT NOT
 
11.20 - 11.35 - Rozwój i konkurencyjność polskiej gospodarki opartej na nowych technologiach – Jerzy Pietrewicz, Sekretarz  Stanu w Ministerstwie Gospodarki
 
11.35-11.50 - Systemowe rozwiązania wspierające współpracę nauki z przemysłem w kontekście nowelizacji Ustawy o Szkolnictwie Wyższym – Prof. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
11.50 -12.05 - Alokacja celowych funduszy UE – Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
 
12.05 - 12.30 - dyskusja
 
12.30 - 13.00 - przerwa kawowa
 
13.00 - 14.30 - PANEL DYSKUSYJNY pt.: Co przeszkadza transferowi high-tech do firm?
MODERATOR: Olgierd Dziekoński, Minister w Kancelarii Prezydenta RP
 

PANELIŚCI:

Leszek Grabarczyk – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
prof. Bogdan Marciniec –  Dyrektor  Poznańskiego Parku Naukowo -Technologicznego
prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
Sylwester Salach – Prezes Zarządu ProEnergetyka Sp. z o.o.
Rafał Solecki –  Przedstawiciel Marszałka Województwa Małopolskiego, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
prof. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej
14.30 - 15.00 – dyskusja i  podsumowanie
 

Konferencji  będzie towarzyszyła wystawa projektów innowacyjnych zorganizowana w kuluarach Warszawskiego Domu Technika NOT.


Patronat Medialny Art Imperium 
Źródło: ZUT RS NOT Spółka z o.o.