Dzisiaj jest: 27.3.2019, imieniny: Ernesta, Jana, Marka

Transgraniczna Strefa Sztuki. Malarstwo Współczesnej Białorusi

Dodano: 5 lat temu Czytane: 3196 Autor:

Transgraniczna Strefa Sztuki. Malarstwo Współczesnej Białorusi - Galeria Sztuki Kookaburra Studio w Łodzi.

Transgraniczna Strefa Sztuki. Malarstwo Współczesnej Białorusi

Transgraniczna Strefa Sztuki. Malarstwo Współczesnej Białorusi - Galeria Sztuki Kookaburra Studio w Łodzi.


Galeria Sztuki Kookaburra Studio
ul. Piotrkowska 35, 90-410 Łódź

Projekt 'Transgraniczna Strefa Sztuki. Malarstwo Współczesnej Białorusi'  ma charakter międzynarodowy. Do udziału zaproszonych zostało 11 białoruskich artystów o polskich korzeniach, którzy żyją i tworzą w Grodnie, nie zapominając o swojej tożsamości.
Artyści zrzeszeni sią w Towarzystwie Polaków Plastyków przy Związku Polaków na Białorusi. Towarzystwo jest jednym z najbardziej znaczących i najprężniej działających stowarzyszeń twórczych działających przy Związku Polaków, jego celem jest popieranie artystów plastyków poprzez realizację wystaw i plenerów oraz popularyzowanie współczesnej sztuki artystycznej wśród ludzi wrażliwych na piękno. 

Transgraniczna Strefa Sztuki. Malarstwo Współczesnej Białorusi

Galeria sztuki realizuje autorski projekt "Słowiańskie Widzenia Malarskie – prezentacja malarstwa Białorusi, Polski, Serbii i Czarnogóry, Albanii, Ukrainy". Wystawa zbiorowa artystów z Białorusi jest naturalną konsekwencją podjętych działań i promocji twórczości w kontekście transgranicznej współpracy. Celem galerii poza promocją i sprzedażą dzieł jest promocja ich twórców oraz moblilność dzieł i artystów.  Pogranicze białoruskie charakteryzuje się bogatym dziedzictwem kulturowym, malarstwo współczesnej Białorusi chcemy prezentować szerokiej publiczności z ich licznymi wpływami, inspiracjami, dziejowymi wydarzeniami i twórczymi poszukiwaniami. Chcemy pokazać dominujące trendy i fascynacje. Paletę barw, bajkowe światy i czarowne postacie. Malarstwo charakterystyczne z widocznymi wpływami Chagalla, artysty z Witebska. W Witebsku Akademia Sztuk Pięknych, którą założył Marc Chagall, nadal kształci utalentowanych adeptów sztuki. Witebska szkoła sztuki podarowała światu Chagalla my chcemy podarować odbiorcom współczesne widzenia malarskie Białorusi. Ideą projektu jest prezentacja artystów i ich dzieł, mobilność sztuki, zacieśnianie międzynarodowej współpracy transgranicznej.

Transgraniczna Strefa Sztuki w łódzkiej galerii Kookaburra zaprezentuje ponad 30 prac malarskich artystów: Wacław Romaszko, Wacław Sporski, Gienadij Picko, Igor Kiebiec, Walery Stratovich, Piotr Januszkiewicz, Andrzej Filipowicz, Snieżana Witecka, Danuta Chilmanowicz, Alex Sporski, Natalia Klimowicz.
 

KOLORY NADZIEI -  recital Ryszarda Wolbacha 

RYSZARD WOLBACH - kompozytor, autor tekstów, gitarzysta znany  ze współpracy z formacjami Babsztyl I Harlem, których był współzałożycielem. W czasie recitalu artysta wykonuje najpiękniejsze utwory z repertuaru wspomnianych wyżej zespołów oraz z solowej płyty „Wielki Dzień”, która jest integralną częścią wydawnictwa „Kolory Nadziei”. Recital Ryszarda Wolbacha jest także wyjątkową okazją do spotkania z autorką  książki „Kolory Nadziei”, Barbarą Szafraniec, która opowie o motywach oraz procesie tworzenia tej pięknej i mądrej  książki. 
Afterparty – Tea and coffee Club Dekadnecja ul. Piotrkowska 35
 

Galeria Sztuki Kookaburra Studio 

Autorska galeria sztuki zajmuje się promocją sztuki i artystów. Producent i realizator projektów edukacyjno – artystycznych, wystaw, ekspozycji oraz sprzedaży dzieł sztuki. Galeria realizuje eventy kulturalne, plenery, aukcje oraz działania z zakresu edukacji kulturalnej, artystycznej. Aktualnie w galerii realizowany jest projekt 'Słowiańskie Widzenia Malarskie' promujący sztukę Albanii, Srebii i Czarnogóry, Ukrainy, Białorusi i Polski. Cześć I projektu prezentowała malarstwo  Gienadija Pitsko. Właścicielką galerii jest Renata Mosiołek, absolwentka Uniwerytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, menadżer kultury, z działaniami kulturalnymi i promocją sztuki związana od ponad 20 lat w instytucjonalnych obszarach kultury (wieloletni dyrektor miejskich instytucji kultury w Płocku). Aktualnie prowadzi samodzielną działalność, łączac kulturę ze swiatem biznesu, animując artystycznie dzieci, młodzież i dorosłych odbiorców dóbr kultury, organizując wydarzenia kulturalne dla każdej grupy wiekowej. Galeria Kookaburra uczestniczy w akcji rewitalizującej ulicę Piotrkowską. W lipcu 2014 roku na 'Urodziny Łodzi' zorganizowano Plenerową Akcję Malarską pn. 'Namaluję Wam Piotrkowską' z udziałem Gienadija Pitsko artysty malarza z Białorusi, który w plenerze malował tę najpiękniejszą z ulic. Artyście towarzyszył duet muzyczny Jazz Cape Duo. Galeria chętnie promuje swoje działania w przestrzeni miejskiej dołączając tym samym do grona Przemysłów Kreatywnych w Łodzi. Aukcja prac odbędzie się w Łodzi, w listopadzie br.

 

PROJEKT 'SŁOWIAŃSKIE WIDZENIA MALARSKIE' 

Słowiańskie związki kulturowe stały się jednym z motywów opracowania projektu związanego ze sztuką. Rosnące zainteresowanie kulturą słowiańską, nasze wspólne słowiańskie pochodzenie, geograficzne położenie, pokrewieństwo języka i dziejowych doświadczeń wpłyneły na koncepcję projektu związanego ze sztuką współczesnych słowiańskich artystów malarzy. Projekt   jest konsekwencją poszukiwań i zainteresowań, ciekawości ludzi, świata kultury i sztuki narodów słowiańskich. W obliczu zachwytu pop kulturą i widzenia świata przez pryzmat dominacji cywilizacją zachodu, projekt ze swą odmienną od wspołczesnej awangardy kulturalnej mentalnością, wartościami, niepowtarzalnym stylem ma pokazać słowiańskie subtelności, promować artystów Polski, Białorusi, Ukrainy, Serbii, Czarnogóry, Bułgarii i Albanii.
 

Cykl Wystaw  Białoruś.

Kultura białoruska kształtowała się razem z polską, co wynikało ze wspólnego losu historycznego Polaków i Białorusinów, którzy przez prawie czterysta lat żyli w państwie unijnym. W naszej słowiańskiej duszy gra podobna muzyka, niezależnie od tego czy się jest Ukraińcem, Białorusinem czy Polakiem. Obecne zainteresowanie społeczeństwa polskiego białoruskim narodem uwarunkowane jest rozmaitymi względami, od gospodarczych poprzez polityczne, naukowe aż po kulturalne. Niezależnie od pobudek wskazuje ów fakt na niewatpliwe ożywienie zainteresowania, chęć niesienia pomocy i wspierania wszelkich działań. Malarstwo jest uniwersalnym wyrazem artystycznym. Misją Galerii Kookaburra jest promocja twórczości, wspieranie talentów, mobilność dzieł i artystów, idea promowania i wymiany w celu odniesienia wymiernych efektów od prestiżowych po komercyjne. Ważne są wzajemne inspiracje, wymiana pomysłów i prowadzenie wspólnych inicjatyw. Część I projektu prezentowała malarstwo Gienadija Pitsko z Grodna, jego malarskie widzenia to kobiety, kwiaty, pejzaże, anioły. Barwne, przywołujące na myśl twórczość Chagalla, Modiglianiego czy Renoira. 

Transgraniczna Strefa Sztuki. Wystawa zbiorowa jest integralną częścią projektu przedstawiającą widzenia malarzy białoruskich i całe spektrum ich inspiracji i fascynacji.


Patronat honorowy nad wystawą objęli: Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi
Partnerami projektu są Urząd Miasta Łodzi, Związek Polaków na Białorusi, Towarzystwo Plastyków Polskich przy ZPB, Tea and coffee Club Dekadencja, Agencja IDO
 

Patroni medialni projektu:

Art Imperium, Gdzie? Co?. Dziennik Łódzki, Gazeta Łódź, Independent, Rozgłośnia Toksyna FM, Kulturaonline.pl, PopCentrala Gnieźnieński Magazyn Kulturalny, talent.pl, Głos znad Niemna.
 
FERBUD sp.j 

GALERIA 87    ul. Piotrkowska 87                       02.11 - 15.11. 2014 
Galeria Kookaburra ul. Piotrkowska 35                    16.10 – 30.11. 2014
Tea and coffee Dekadencja ul. Piotrkowska 35              16.10 – 15.11.2014
 

Walery Stratovich,

urodzony w 1963r. na północnym Kaukazie w Rosji. W latach 1981-1986 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Witebsku, którą założył wybitny malarz Marc Chagall. Od 1987 tworzy w Grodnie. Malarstwo artysty charakteryzuje się ekspresyjnymi kompozycjami, grubo nakładaną  fakturą farby, odważnym łączeniem ciepłych i zimnych barw, piękną, rozpoznawalną grą światła. Prace artysty cieszą się ogromnym uznaniem, zdobią kolekcje prywatne w Europie i niemalże na wszystkich kontynentach.
 

Piotr Januszkiewicz,

urodzony w 1960 roku w Klinczanach koło Grodna. W 1988 roku ukończył Białoruską Państwową Akademię Sztuk Pięknych w Mińsku. Praca dyplomowa artysty zdobi salę teatralną Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. Tuż po zakończeniu studiów w 1988 roku został członkiem Białoruskiego Związku Artystów Plastyków. Uczestniczył w wielu plenerach malarskich – krajowych i międzynarodowych. Ma w dorobku wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą. Twórczość artysty jest bardzo zróżnicowana od witraży i mozaik poprzez grafikę do malarstwa. Januszkiewicz maluje baśniowe,  przypominające nieco klimat chagallowski miasta, Anioły i świętych, budowle. Stosuje intensywną, soczystą kolorystykę. Niezwykle wszechstronny artysta w swojej działalności artystycznej poza malarstwem, zajmuje się również sztuką monumentalno-dekoracyjną: witrażem, freskiem, mozaiką. Jego witraże zdobią kościoły w Białymstoku (Św. Ducha, Św. Kazimierza), w Grodnie, oraz kościół Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny w Moskwie. Uznani białoruscy historycy sztuki wysoko oceniają twórczość Januszkiewicza, rekomendując go jako artystę o ogromnym potencjale. Piotr Januszkiewicz uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych plenerach malarskich. Ma w dorobku liczne wystawy indywidualne i zbiorowe:
1996 – wystawa indywidualna, Grodno, Białoruś
2000 – wystawa indywidualna, Grodno, Białoruś
2005 – wystawa indywidualna „Dzień anioła” w Galerii Tyzengauz, Białoruś
2006 – „Nasze Grodno” poplenerowa zbiorowa wystawa artystów z Polski, Litwy i Białorusi 
2006 – „Zmagania dobra ze złem” wystawa zbiorowa uczestników międzynarodowego pleneru plastycznego „Stopki” w Galerii WOAK Spodki (Białystok)
2007 – wystawa indywidualna, Grodno, Białoruś 
2007 – „W Wigilię” świąteczna zbiorowa wystawa malarzy grodzieńskich, Białoruś 
2007 – wystawa w Mińsku, Białoruś
2007 – wystawa we Lwowie, Ukraina
2007 – wystawa indywidualna Kraków, Polska
2008 – wystawa indywidualna w Galerii Tyzengauz, Białoruś 
2008 – Sokółka „Grodzieńskie klimaty” wystawa zbiorowa plastyków z TPP na Białorusi
 

Andrzej Filipowicz,

urodzony w 1974 roku w Grodnie. Ukończył Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie. Odbył stypendium twórcze na zaproszenie Kunstlerhaus Schloss Wiepersdorf w Niemczech oraz w Stanach Zjednoczonych. Specjalizuje się w malarstwie sztalugowym. Artysta osiąga także znaczne sukcesy w projektowaniu wnętrz, fotografii i grafice. Od 1995 roku wystawy indywidualne na Białorusi, w Polsce, Niemczech i Belgii. Uczestniczy w plenerach i wystawach zbiorowych, organizowanych w kraju i zagranicą. W 2014 roku - cykl wystawowy z projektem oraz katalogiem „Magia rzeczywistości” w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Obrazy artysty są dalekie od rzeczywistości, doskonałe, nierealnie wyidealizowane. Nie wyobrażają stanu faktycznego, są imaginacją, marzeniem. Filipowicz o swojej twórczości mówi ‘’Dzieciństwo jest magicznym czasem, ale możemy ocalić w sobie to, co było wówczas ważne. Poczuj przyjemność z dotykania piękna, otwórz wewnątrz siebie drzwi na ten stan. Niech wleci jak lekki barwny motyl. Niech z nim pojawi się zapach niczym światło, co cicho wchodzi do duszy i daruje pragnienie, szczęście i wolność. W człowieku bez marzeń nie ma życia. Miejcie marzenia, nie płoszcie ich. Bądźcie marzycielami.” Uczestnik wystaw i  plenerów:
1997-1998 – wystawy indywidualne i zbiorowe w Grodnie
1999 – wystawa indywidualna w Białymstoku
2000 – US Information Agency WEB projekt IATP, Stany Zjednoczone
2000-2004 – wystawy poplenerowe we Wrocławiu, Pułtusku, Warszawie, Sejnach
2001 – Staż artystyczny w „Programm Art Sachsische Kulturstftung’’, Drezno, Niemcy
2003 – Doha, Katar
2005 – wystawy indywidualne w Grodnie (Białoruś), Krakowie, Białymstoku (Polska)
2005 – wystawa indywidualna w Niemczech
2006 – wystawy indywidualne i zbiorowe w Białymstoku, Toruniu, Grodnie
2006 – wystawa indywidualna "Hypnosis" Warszawa, Polska
Uczestnik prestiżowych plenerów malarskich (z udziałem Jana Wołka, Franciszka Starowiejskiego, Edwarda Dwurnika). Na koncie ma stypendia artystyczne w USA i Niemczech. W 2003r. był zaproszony przez emira Kataru na Karnawał Zimowy. Prace artysty znajdują się w zbiorach PKN ORLEN SA, POLONIA SEMPER SACHSSCHE KULTURSTFUNG Kunstlerhaus Wipersdorf Schloss Niemcy.
 

Wacław Romaszko,

urodzony w 1967 roku. W 1986 roku ukończył Liceum sztuk Plastycznych im. Glebowa w Mińsku. Od 1988 roku mieszka i pracuje w Grodnie. Od 2000 roku należy do Towarzystwa Polskich Plastyków przy ZPB. Jest uczestnikiem wielu plenerów międzynarodowych. Artysta ma za sobą wystawy indywidualne w Grodnie, Brześciu, w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
 

Wacław Sporski,

urodzony w 1960 roku. W 1979 roku ukończył Mińskie Liceum Sztuk Pięknych im. Glebowa. Od 1983 roku prowadzi działalność wystawową. Brał udział w wystawach malarskich na Białorusi i za granicą. W 1996 roku uczestniczył w wystawie malarstwa białoruskiego w Niemczech. Od 2002 roku należy do Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB. Malarstwo charakteryzuje się ciekawymi rozwiązaniami kompozycyjnymi i kolorystycznymi, jest poetyckie, majestatyczne, tajemnicze, piękne. Łączy realne z nierealnym, tworzy senną wizję na granicy jawy i snu.
 

Genadiusz Picko,

urodzony w 1970 roku. W 1991 roku ukończył Bobrujskie Liceum Sztuk Pięknych. Mieszka i pracuje w Grodnie. Od 2006 roku należy do Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB. W swoim dorobku ma wystawy indywidualne i zbiorowe. Uczestniczy w plenerach i wystawach, jego prace wystawiane były w Paryżu, Petersburgu, Mińsku, Warszawie oraz innych miastach Polski.
 

Igor Kiebiec,

urodzony w 1966 roku w Pietrykowie na Homelszczyźnie. Jest samoukiem, tylko przez pewien czas doskonalił swe umiejętności w studium plastycznym G. Mazurowa. Mieszka i tworzy w Grodnie. Obrazy artysty cieszą się powodzeniem w kraju i za granicą. Prace były wystawiane w galeriach Grodna, na Litwie i w Polsce. Brał udział w międzynarodowych plenerach i wystawach. Swoim aktywnym udziałem w imprezach organizowanych przez Związek Polaków na Białorusi i Konsulat Generalny RP w Grodnie artysta przyczynia się do popularyzacji współczesnej sztuki polskiej.
 

Śnieżana Witecka,

urodziła się w 1982 roku w Grodnie na Białorusi. Pracuje w technice malarstwa olejnego i akwarelowego. Wystawia prace w galeriach w Polsce, Rosji i Białorusi. W 2002 roku ukończyła Grodzieński Państwowy College Sztuki o specjalności Wystrój. W roku 2007 została absolwentką Grodzieńskiego Uniwersytetu im. J. Kupały na specjalności Plastyka. Witecka stworzyła ilustracje dla duchowo-oświatowego wydania "Modlitewnika dla dzieci" (2010). 

Obrazy Śnieżany Witeckiej gościły na wystawach: 

2010 r. – wystawa “Sezon deszczów”, galeria ArtBlik, Mińsk 
2012 r. – republikańska wystawa “Kolędowy fest”, Mińsk 
2012 r. – wystawa “Miasto Św. Huberta”, galeria Kryga, Grodno 
2012 r. – wystawa personalna “Kolorowe obłoki Grodna”, galeria ArtBlik, Mińsk 
2012 r. – wystawa “Między Wisłą a Niemnem”, Wilno 
2013 r. – wystawa personalna “Ryby Silentio”, galeria Tyziengauz, Grodno.
 

Danuta Chilmanowicz,

urodziła się w Grodnie. Ukończyła Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie. Mieszka i pracuje w Grodnie. Jest wykładowcą Grodzieńskiego Kolegium Pedagogicznego. Zajmuje się malarstwem, większość dzieł powstaje w technice batik. Uczestniczy w plenerach i wystawach.
 

Alex Sporski,

urodzony w 1983 roku. W 2006 roku ukończył Uniwersytet imienia Janki Kupały na wydziale sztuk pięknych w Grodnie. Uczestnik wystaw na Białorusi i poza jej granicami: 2004 – Mińsk, Białoruś, 2006 –Grodno, Białoruś, 2009 – Grodno, Białoruś, 2010 – "Nienasycenia”, Białystok, Polska , 2012 - "Siedlce Oczami", Siedlce, Polska , 2012 - "Tajemnice codzienności", Sokołów, Polska.Bardzo dobre przygotowanie akademickie, czujne oko uznanego już mistrza – ojca Wacława Sporskiego sprawiły, że każda praca artysty jest niepowtarzalna, pełna symboli, metafor i fantazji.  Sporski junior – to artysta poszukujący nowych form i rozwiązań, nie ustający w dążeniach do poszerzenia swoich dokonań, wkładający w swoje prace niezwykle dużo wysiłku. Historycy sztuki w rodzimej Białorusi uznają ALexa Sporskiego za bardzo dobrze zapowiadającego się artystę.
 

Natallia Klimovich,

urodzona w 1983 r. na Białorusi.Ukończyła Kolegium Plastyczne w Grodnie, Białoruś, Absolwentka  Państwowej Akademii Sztuk Pięknych, Mińsk, Białoruś. Studia na wydzialie Grafiki. Czlonek Towarzystwa Plastyków Polskich na Białorusi. Mieszka i pracuję w Grodnie. Uczestnik Międzynarodowych Plenerów Artystycznych w Polsce.


Patronat Medialny Art Imperium  
Źródło: Galeria Kookaburra
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.