Dzisiaj jest: 25.11.2020, imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa
Ogłoszenie:

Wystawa "Nieznośna Lekkość Bytu" w Galerii Versus

dodano: 2019.05.02 ważne do: 2019.06.01 wyświetleń: 319
Szczegóły ogłoszenia:
Na wystawie zaprezentujemy cykl grafik i obrazów poruszających tematykę
czasu, przemijania, śmierci. Prace wyglądające jak stare, wyblakłe, lekko podniszczone
fotografie przeniosą nas w nieistniejącą,bo funkcjonująca jedynie na
obrazach, rzeczywistość.Artysta pokaże nam światy które dawno już przeminęły, pokaże
ludzi którzy nigdy nie istnieli poza umysłem autora, maszyny rodem z powieści J.Verne'a.
A wszystko to przesycone sennym i nieco sentymentalnym nastrojem. Najbardziej
rozpoznawalnym i dodającym "smaku" kompozycjom Radziewicza elementem są motywy
olbrzymich zeppelinów i maszyn latających umożliwiających podróż i poznawanie nowych, nieznanych wymiarów.

18.V.2019 ,wernisaż o godz 20:00
koniec wystawy - 07.VI.2019
miejsce-Galeria Versus,Jatki 11, 50-111 Wrocław


Grzegorz Radziewicz
- urodzony w 1976 roku w Białymstoku
Studiował na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu pod kierunkiem: Haliny Pawlikowskiej - grafika, Pawła
Jarodzkiego – malarstwo i Eugeniusza Geta - Stankiewicza – rysunek.
Dyplom w 2002 r.
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu.
- born in 1976 in Bialystok
He studied at the Academy of Fine Arts in Wroclaw under the direction of Halina Pawlikowska - graphic
artist, Paweł Jarodzki - painting and Eugene Geta - Stankiewicz - drawing.
Diploma in 2002
Graduated from the State High School of Fine Arts in Suprasl.
WAŻNIEJSZE WYSTAWY:
„Epoka Mistrzów - czas wskaże mistrza” Malarstwo, Okręg Warszawski ZPAP, Galeria „Lufcik” 2017 r., Łuck Galeria
„WONZAU” 2017 r., Książnica Podlaska, Białystok 2017 r.
1st TKO International Miniprint Exhibition (Tokyo-Kyoto-Osaka) , Japonia 2016 r.
8Th Internacional Printmaking Biennial Douro, Portugalia 2016 r.
„Reaktywacja”, galeria Marchand, ZPAP Białystok 2016 r.
Wystawa indywidualna „Konstruktor” (malarstwo i grafika), Galeria „Spodki”, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury -
Białystok, 2016 r.
Koncert performatywny, 37 Przegląd Piosenki Aktorskiej, Wrocław 2016 r.
Art Fresh Festival 7, Hotel Sheraton, Warszawa 2016 r.
„Wielkie oczy Nieznanego”, performance, Białystok 2015 r.
„Laboratorium grafiki”, Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku 2015 r.
„Malarze Białegostoku”, promocja albumu i wystawa. Białystok 2015 r.
GLOBAL PRINT 2015, Biennale grafiki, Portugalia
Mural „Pamięć” malarstwo wielkoformatowe, Hala sportowa PB Białystok 2015 r.
14 Pracownia 14 (grafika), Galeria „Spodki”, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury - Białystok, 2015 r.
„Obrazy i ekfrazy”, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 2014 r.
„Obrazy i ekfrazy”, Uniwersytet w Białymstoku 2014 r.
Wystawa indywidualna „Machiny”, Dworek Tryumf, Księżyno 2013 r.
„Machiny”(malarstwo) 4 festiwal Out OF Control Production, Węglowa, Białystok 2013 r.
„Wyobraźnia zaludniona” (malarstwo) Artpub galeria, wystawa online 2011r.
Wystawa indywidualna „Machiny” (malarstwo) Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok, 2010 r.
„Życie jest piękne” (pokonkursowa wystawa fotografii), Kieleckie Centrum Kultury 2008 r.
Andrzejkowa wystawa Digartów Dnia w Edynburgu (malarstwo), 2008 r.
„Machiny Latające” (malarstwo), „Alternatywa Cafe Galeria”, Warszawa 2008 r.
Wystawa plenerowa „Machiny” (malarstwo), Letnia Redakcja Kuriera Porannego, Rynek Kościuszki, Białystok 2008
r.
Wystawa indywidualna „Machiny Latające” (malarstwo), Galeria BOK, Białostocki Ośrodek Kultury, 2008 r.
Wystawa indywidualna „Machiny” (malarstwo), Ośrodek Kultury w Juchnowcu, 2008 r.
Wystawa indywidualna „Machina życia” (malarstwo), Cafe „Motto” - Warszawa, 2005 r.
Wystawa indywidualna „Machina życia” (malarstwo), Galeria „Spodki”,
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury - Białystok, 2005 r.
Wystawa indywidualna, (grafika i fotografia), Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - Juchnowiec Kościelny. 2004 r.
Wystawa indywidualna (dyplom), Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2002 r.
Grafika, Uroczysko - Supraśl, 2000 r.
Malarstwo i rysunek, MDK - Dąbrowa Białostocka, 2000 r.
Grafika, Uroczysko - Supraśl, 1999 r.
Wystawa „Czwarty semestr” (rysunek i malarstwo), GOK- Juchnowiec Kościelny, 1999 r.
Grafika, Galeria Miejska we Wrocławiu, 1999 r.

Malarstwo i rysunek, Miejski Dom Kultury - Strzegom, 1998 r.
Fotografia, galeria „Dno” w Supraślu, 1998 r.
Fotografia, Gminny Ośrodek Kultury w Juchnowcu Kościelnym, 1996 r.
MAJOR EXHIBITIONS:
„The Era of Masters _ Time Will Point out the Master” - painting, Warsaw Region ZPAP, „Lufcik”Gallery2017 r., Łuck
Gallery „WONZAU” 2017 r., Książnica Podlaska, Białystok 2017 r.
1st TKO International Miniprint Exhibition (Tokyo-Kyoto-Osaka) , Japonia 2016 r.
8Th Internacional Printmaking Biennial Douro, Portugalia 2016 r.
„Reactivation”, gallery Marchand, ZPAP Białystok 2016 r.
Individual exhibition „Constructor”- painting and graphics, Gallery „Spodki”, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury -
Białystok, 2016 r.
Performative concert, 37th Festival of Actor’s Song, Wrocław 2016 r.
Art Fresh Festival 7, Hotel Sheraton, Warszawa 2016 r.
„Big Eyes of the Unknown”, performance, Białystok 2015 r.
„Laboratory of Graphics”, Regional Medical Chamber, 2015r.
„Painters of Białystok”, promotion of the album and exhibition. Białystok 2015 r.
GLOBAL PRINT 2015, Print Biennial, Portugal
Mural „Memory”, large format painting, Sports Hall PB Białystok 2015 r.
Atelier 14 (graphics), Gallery„Spodki”, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury - Białystok, 2015 r.
Individual exhibition „Pictures and Ecphrasis” – Youth Culture Centre 2014
Individual exhibition, „Pictures and Ecphrasis” University of Białystok 2014
Individual exhibition „Machines” Tryumf Mansion, 2013
„Machines”(paintings) 4 festiwal Out OF Control Production, Węglowa, Białystok 2013 r.
Individual exhibition „Imagination Inhabited”, Artpub gallery, online exhibition 2011r.
Individual exhibition „Machines” (paintings) Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok, 2010 r.
„Life Is Beautiful” (post-competition photography exhibition), Kieleckie Centrum Kultury 2008 r.
St. Andrew’s Exhibition of the Day’s Digart, Edinburgh, 2008 r.
„Flying Machines” (paintings), „Alternatywa Cafe Galeria”, Warszawa 2008 r.
Open-air exhibition „Machines”, Kurier Poranny summer office, Rynek Kościuszki, Białystok 2008 r.
Individual exhibition “The Machine of Life” – Białystok Culture Animation Centre, 2008 r.
Individual exhibition „Machines” (paintings), Ośrodek Kultury w Juchnowcu, 2008 r.
Individual exhibition „The Machine of Life” (paintings), Cafe „Motto” - Warszawa, 2005 r.
Individual exhibition „The Machine of Life” (paintings), Gallery „Spodki”,
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury - Białystok, 2005 r.
Individual exhibition, (prints i photography), Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - Juchnowiec Kościelny. 2004 r.
Graduation Degree, Museum of Architecture in Wroclaw, 2002 r.
Prints, Uroczysko - Supraśl, 2000 r.
Paintings and drawing, MDK - Dąbrowa Białostocka, 2000 r.
Paintings, Uroczysko - Supraśl, 1999 r.
Exhibition „The Fourth Semester” (drawing and painting), GOK- Juchnowiec Kościelny, 1999 r.
Prints, Municipal gallery in Wrocław, 1999 r.
Paintings and drawing, Miejski Dom Kultury - Strzegom, 1998 r.
Photography, gallery „Dno” in Supraślu 1998 r.
Photography, Gminny Ośrodek Kultury, Juchnowiec Kościelny, 1996 r.
Kontakt
Galeria Versus
ul. Jatki 11, 50-111 Wrocław, woj. dolnośląskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.