PRZEDSIĘBIORCY@EU

Zdjęcia:

Opis:

Magazyn „przedsiębiorcy@eu” to prestiżowe wydawnictwo o zasięgu ogólnopolskim i nakładzie 10 tys. egzemplarzy, którego dystrybucja skierowana jest w szczególności do osób zarządzających przedsiębiorstwami jak i do instytucji pozarządowych, urzędów wojewódzkich i powiatowych. Oprócz tego dociera do wielu, opiniotwórczych kręgów z dziedziny biznesu oraz kultury i sztuki. Magazyn dostępny jest w sprzedaży w salonach Empik oraz Relay i Inmedio na terenie całej Polski. Prezentowany jest również podczas konferencji, seminariów, szkoleń i targów, współorganizowanych przez Europejskie Forum Przedsiębiorczości jak i w trakcie innych wydarzeń gospodarczych i kulturalnych, które są objęte jego patronatem. Wśród nich możemy wymienić takie wydarzenia jak m.in.: Konkurs Laur Innowacyjności, Kongres Obywatelski, Polish Businesswoman Congress, Europejski Kongres MŚP w Katowicach, China Expo, Targi Nauki i Kooperacji, „Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców” czy konkursy - „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz „Teraz Polska”.