Dom Aukcyjny Villa Orłowo

Zdjęcia:

Opis:

Dom Aukcyjny Villa Orłowo działa w ramach Fundacji ORION - organizacji pozarządowej mającej na celu m.in. promocję artystów oraz obcowania ze sztuką i jej posiadania, działalność międzynarodową i wspólnot lokalnych oraz aktywizację społeczności...

W ramach założeń programowych organizujemy Aukcje Aktualiów Sztuki łączące sztukę młodą i współczesną, a także wystawy, spotkania/wykłady dotyczące rynku sztuki, inwestowania i promocji kultury.

Sidzibą Domu Aukcyjnego jest Villa Orłowo zaprojektowana przez Martina Gropiusa i Heino Schmiedena i wybudowana w 1872 r. historyzująca budowla o charakterze wczesnośredniowiecznego zamku, która została sprowadzona do skali dworu podmiejskiego – obecnie odrestaurowanego, wpisanego do rejestru zabytków jako zespół dworski, który stanowi część dziedzictwa kulturowego Kujaw.