artimperium.pl

Blog tematyczny o motoryzacji, biznesie i lifestylu

Biznes

Jak uzyskać kredyt – sprawdź, co musisz zrobić!

Jak uzyskać kredyt – sprawdź, co musisz zrobić!

Kredyt to w wielu przypadkach jedyny sposób na to, aby poradzić sobie z nieplanowanymi wydatkami i poprawić nieco domowy budżet. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z kredytu. Pytanie tylko, czy jest on dostępny dla każdego? Choć w teorii o przyznanie kredytu może ubiegać się każdy, w praktyce nie każdy wniosek o jego przyznanie jest rozpatrywany pozytywnie. Co trzeba zrobić, aby uzyskać kredyt? Sprawdźmy!

Czym jest wiarygodność kredytowa, czyli jak uzyskać kredyt?

W dobie wciąż rosnących wydatków pytanie o to, jak uzyskać kredyt, zadaje sobie coraz więcej osób. Trudna sytuacja finansowa i niestabilna gospodarka sprawiają, że kredyty cieszą się coraz większym zainteresowaniem. O przyznanie kredytu może ubiegać się każda pełnoletnia osoba mająca aktualny dowód osobisty, która złoży stosowny wniosek i dopełni formalności wymaganych przez instytucję finansową, z której usług zamierza skorzystać. Warto jednak wiedzieć, że samo złożenie owego wniosku nie jest jednoznaczne z jego pozytywnym rozpatrzeniem i przyznaniem kredytu. Aby go uzyskać, musi bowiem zostać potwierdzona przez bank wiarygodność kredytowa klienta. Co to oznacza?

Pod pojęciem wiarygodności kredytowej należy rozumieć ocenę rzetelności danego klienta wobec innych zobowiązań. Innymi słowy: to, czy terminowo dokonywał spłaty zadłużenia, jak ona przebiegała i czy nie było w tym zakresie żadnych nieprawidłowości. Aby dokonać takiej oceny, klient musi posiadać swoją historię kredytową, w której zawarte będą wszystkie rodzaje kredytów i pożyczek, które zaciągał, jak również zakupy ratalne. Posiadanie jakichkolwiek niespłaconych długów, jak łatwo się domyślić, obniża wiarygodność kredytową potencjalnego kredytobiorcy, a tym samym zmniejsza szansę na uzyskanie pożyczki. Warto o tym pamiętać nie tylko na krótki czas przed planowaniem ubiegania się o kredyt, ale podczas spłaty każdego rodzaju zadłużenia. Banki, rozpatrując wnioski kredytowe, bardzo rzetelnie sprawdzają wiarygodność swoich klientów, bardzo często odwołując się do wszystkich rodzajów zobowiązań, których dokonali na przestrzeni swojego dorosłego życia. Nie warto więc zaprzepaszczać sobie szansy na możliwość ubiegania się o kredyt przez bagatelizowanie terminów spłaty kolejnych rat czy też stosowanie nieuczciwych praktyk i generowanie niepotrzebnego zadłużenia.

Wiarygodność kredytowa – i co jeszcze?

Wiarygodność kredytowa to niejedyny czynnik, który banki biorą pod uwagę, rozpatrując wnioski o przyznanie pożyczki. Kolejnym jest bowiem często utożsamiana z nią zdolność kredytowa. I choć te dwa czynniki są mocno ze sobą powiązane, nie są tożsame. Zdolność kredytowa to nic innego jak ocena realnych możliwości spłaty zadłużenia. Aby ją wydać, banki analizują sytuację materialną swoich klientów, a więc źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów, a także wysokość i rodzaj stałych zobowiązań. Dokonanie owej oceny stwarza kredytodawcy możliwość zabezpieczenia się przed nieuczciwymi klientami oraz ewentualną trudnością w wyegzekwowaniu od nich należności. To zdecydowanie obniża poziom ponoszonego przez nie ryzyka.

Co ważne, podczas rozpatrywania wniosku o przyznanie kredytu brane są pod uwagę obydwa te czynniki. Kiedy klient posiada dobrą sytuację materialną, dzięki czemu może uzyskać pozytywną ocenę swojej zdolności kredytowej, ale zaległości w spłacie poprzednich zadłużeń uniemożliwiają mu osiągnięcie dla banku wiarygodności kredytowej, zaciągnięcie kolejnego kredytu może okazać się trudne, a nawet niemożliwe. Dla kredytodawcy zarówno wiarygodność, jak i zdolność kredytowa są tak samo istotne.

https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/wiarygodnosc-kredytowa-konsumenta-najwazniejsze-informacje/qytclcn

Artykuł partnera

Udostępnij